Onze lesmethode

Uw beginniveau – woordenschat, grammatica en de vier taalvaardigheden Voor elk lesprogramma is een referentiekader nodig omdat het leren van een taal complex is en dus duidelijk moet worden geregeld. We gebruiken het Europees Referentiekader Talen (ERK) om te bepalen in hoeverre onze cursisten al de vreemde taal beheersen die ze willen leren. Dit referentiekader […]